About

Margot Rijven’s drawings and paintings explore basic human motives and our attempts to control them. The illusion that life can be manipulated is set against the undeniable and inescapable laws of nature. 

This tension expresses itself in Rijven’s work both through her use of materials and the subject matter depicted. Contrasting drawing and painting techniques are interwoven with beads, glitter and material piled up in layers on cut canvas and paper. This process creates gaudy collages in which the protagonists are people and reptiles found both in earlier epochs and the present day. The bizarre is mixed with the everyday in order to highlight the dichotomy inherent in the human condition.

Sources of inspiration for this work include traditional art work from Africa and Asia, more specifically the richly decorated images of gods and the patterns found in ritualistic paintings and costumes. Most of the figures in Rijven’s work are women, depicted in various guises: temptress, mother, witch, goddess and combinations thereof. They are to be found in cheerfully upholstered interiors, where the vegetation intrudes from a corner or has taken over the whole space.

De tekeningen en schilderingen van Margot Rijven gaan over de basale drijfveren van de mens en zijn pogingen deze onder controle te houden. De illusie van maakbaarheid van het leven wordt uitgespeeld tegen de onontkoombaarheid van de wetten van de natuur.

Dit spanningsveld komt in Rijvens werk tot uiting in zowel het materiaalgebruik als in de verbeelde onderwerpen. Contrasterende teken- en schildertechnieken worden in combinatie met kralen, glitters en textiel aangebracht op gesneden canvas en papier. Deze worden in meerdere lagen op elkaar geplakt. Hierdoor ontstaan er bontgekleurde collages, waarin mensen en reptielen uit vroege en moderne tijdperken de hoofdrol spelen. Het bizarre wordt vermengd met het doodgewone, waarbij de tweespalt in de mens met ironie wordt benaderd.

Inspiratiebronnen voor het werk zijn o.a. traditionele kunst uit Afrika en Azië, met name de rijk versierde afbeeldingen van goden en de patronen in rituele schilderingen en kostuums. De personages in Rijvens werk zijn meestal vrouwen, afgebeeld in verschillende verschijningsvormen: als verleidster, moeder, heks, godin, of een combinatie hiervan. Zij bevinden zich in vrolijk gestoffeerde interieurs, waar de begroeiing vanuit een hoekje binnendringt of de ruimte al overwoekert.


Education

Nieuwe Akademie Utrecht
Bachelor of Art therapy, Hogeschool Leiden

Exhibitions

De krachtcentrale, Huizen (group)
Entrepotgebouw, Rotterdam (group)
Publieke werken Rotterdam (group)
Galerie Wind, Rotterdam (group)
Loods 6, Amsterdam (group)
Galerie Wind, Rotterdam
Kunsthal Boschveld, Den Bosch
Het Kruithuis, Den Bosch Kunstroute
Kunstroute Kralingen Crooswijk, Rotterdam
Galerie Wind, Rotterdam
Gemeentemuseum Den Haag
Kunstroute Kralingen Crooswijk, Rotterdam
Kunstroute Kralingen Crooswijk, Rotterdam
Galerie 'A touch of art', Lelystad (duo)